Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na eshop.fertility.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

Prevádzkovateľom internetového obchodu eshop.fertility.sk je spoločnosť:

BAOBA s.r.o.
Azalková 36
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 792 047
DIČ: 2022395793
IČ DPH: SK2022395793
zapísaná v OR Okresného súdu BB, oddiel : Sro, vl. č. : 8083/S

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci - podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci (zákazník) - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a objednala si tovar:

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho predstavuje návrh kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená záväzným potvrdením zo strany predávajúceho (telefonicky), t.j. oznámením predajcu o vybavení objednávky. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, prepravu, spôsob a termín doručenia.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Sú to zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

3. Objednávka

Predmetom objednávky je tovar uvedený na eshop.fertility.sk. Zákazník si môže objednať aj tovar, ktorý si vyberie v elektronickom katalógu produktov na hlavnej stránke, hoci nie je obsiahnutý v e-shope. V tomto prípade je potrebné overiť si dostupnosť a cenu tovaru telefonicky alebo e-mailom.

Objednanie tovaru je možné uskutočniť odoslaním elektronickej objednávky alebo e-mailom. Objednávaný tovar vložíte do nákupného košíka, vyplníte adresu, zvolíte spôsob doručenia a odošlete objednávku. Odoslanie objednávky je záväzné a neskoršie zrušenie objednávky sa riadi obchodnými podmienkami (pozri storno objednávky).

Vybavenie objednávky

Objednávky sú vybavované priebežne. Zákazník je informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, krstného mena, telefónneho čísla, atď. Ak je tovar na sklade, je vyexpedovaný do 2 pracovných dní od dňa obdržania objednávky.

V prípade, že tovar nie je skladom a treba ho objednať u výrobcu, kupujúci a predávajúci si telefonicky dohodnú termín expedovania v závislosti od schopnosti výrobcu dodať tovar na sklad. Predávajúci bude tovar expedovať okamžite, ako výrobca dodá objednaný tovar na sklad. Pred expedovaním tovaru, ktorý bol na objednávku a čakalo sa na dodanie od výrobcu upozorní predávajúci kupujúceho telefonicky o presnom dátume dodania.

Zmluva

Zmluva (objednávka) uzatvorená prostredníctvom e-shopu je uložená u poskytovateľa služieb (v prevádzke predajne BAOBA s.r.o.) a je príjemcovi služieb dostupná kedykoľvek na požiadanie. Zmluva je uzatváraná štandardne v slovenskom jazyku.

4. Ceny a záručná lehota

Ceny uvedené na stránkach eshop.fertility.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetu. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Spoločnosť BAOBA s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti.

Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA"), platí len do vypredania zásob. Teda je obmedzená množstvom daného tovaru v akcii. Po jeho vypredaní (a v prípade, ak zákazník objednal väčšie množstvo) má predajca právo ponúknuť zákazníkovi rovnaký tovar v bežnej cene, pokiaľ je tento dostupný na sklade. Zákazník má právo odmietnuť takto ponúknutý tovar.

Záručná lehota

Všetok tovar, ktorý predávame, má na obale vyznačený minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby, alebo iné označenie spotreby. Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale kozmetických výrobkov, ktorých minimálna trvanlivosti presahuje 3 mesiace. U týchto výrobkov sa uvádza údaj o dobe, počas ktorej je možné výrobok po otvorení používať, bez toho aby prišlo k poškodeniu spotrebiteľa. Táto informácia je vyznačená symbolom otvorenej nádobky na krém a údajom o dobe (v mesiacoch alebo rokoch). U drogérie sú uvádzané šarže.

5. Dodacie a platobné podmienky

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu umožní fyzicky disponovať s tovarom. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho.

Spôsob doručenia

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom SPS (Slovak Parcel Service - zástupca spoločnosti UPS na Slovensku).

Cena poštovného sa stanovuje v závislosti od výšky objednávky (určuje predajca) a od spôsobu doručenia (podľa platného cenníka doručovateľa). Ceny su uvedené vrátane DPH.

Doručovacia služba Poštovné
Doprava pošta (Slovensko) 4,50 EUR
Doprava kuriér UPS/SPS (Slovensko) 6,50 EUR
Doprava pošta (zahraničie) 15,00 EUR
Osobné vyzdvihnutie na pobočke BAOBA ZDARMA

Zásielky odosielame obvykle v utorok a piatok okolo 10:00. V prípade, že si prajete odoslať zásielku skôr, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0907 804 634

Povinnosti pri preberaní tovaru

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Tovar je tiež možné vyzdvihnúť si osobne na adrese:

BAOBA s.r.o., Janka Kráľa 4, Banská Bystrica, v čase otváracích hodín kamenného obchodu.

Platobné podmienky

V prípade zásielok do zahraničia nás prosím kontaktujte na čísle 0907 804 634 alebo emailom na eshop@fertility.sk.

Spôsob platby Príplatok
Na dobierku: tovar zasielaný Slovenskou poštou zaplatíte pri preberaní balíka na pošte alebo doručovateľovi. 0,80 EUR
Na účet vopred (bezhotovostná platba*) 0,00 EUR
V hotovosti pri osobnom preberaní tovaru na pobočke BAOBA. 0,00 EUR
*Bezhotovostná platba
Číslo účtu: 2624099343/1100 (Tatra banka)
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo objednávky
Suma: Celková čiastka PREDFAKTÚRY

6. STORNO objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 24 hodín po uskutočnení objednávky, a to telefonicky na čísle 0907 804 634 (v čase otváracích hodín kamennej predajne) alebo e-mailom na adrese info@baoba.sk.

7. Vrátenie tovaru

Vrátiť tovar bez udania dôvodu môžete do 14 dní od prevzatia zásielky. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do prevádzky Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.

Kupujúci pri odstúpní od zmluvy musí dodržať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť použitý,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný,
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
 • odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám,
 • zásielku odosielajte na adresu prevádzky: BAOBA s.r.o., Janka Kráľa 4, 97401 Banská Bystrica
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar bez nákladov za doručenie vrátime prevodom alebo poštovou pukážkou na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru.

Tovar, ktorý nám vraciate neposielajte na dobierku!

UPOZORNENIE

V prípade potravín a kozmetických výrobkov odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný.

Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar nezodpovedá štandardnej kvalite alebo je inak závadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

NEPREBRANIE ZÁSIELKY KUPUJÚCIM

Tým že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, a teda zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru, bez udania dôvodu. Neumožňuje mu tovar neprevziať! Neprevzatím tovaru sa pravo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť. Neprevzatím tovaru a jeho neuhradením sa zákazník vystavuje trestnému stíhaniu podaním žaloby o náhradu a následným exekučným konaním.

8. Reklamácie

8.1 STAV ZÁSIELKY

Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík zasielame v kartónovej škatuli, zabalený v baliacom papieri, zvyčajne previazaný špagátom). V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený NEPREVEZMITE ZÁSIELKU OD DORUČOVATEĽA. Spoločnosť BAOBA s.r.o. nie je zodpovedná za škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou.

8.2 PROBLÉM TÝKAJÚCI SA TOVARU

Ak nastane nejaký iný problém (napr. s kvalitou, alebo kvantitou tovaru) a chybu sme spôsobili u Nás, ihneď nás prosím kontaktujte. Ak zákazník zistí, že tovar bol dodaný v zlej kvalite alebo nezodpovedal jeho objednávke, má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 • označenie a popis závady zásielky,
 • číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku.

Vašu reklamáciu posúdime a vybavíme podľa platného reklamačného poriadku.

8.3 Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre zákazníkov internetového obchodu eshop.fertility.sk.

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na eshop.fertility.sk, t.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.

Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, (napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:

 • všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
 • neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

10. Orgán dozoru

Činnosť e-shopu eshop.fertility.sk podlieha týmto dozorným orgánom:

 • SOI – Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica
 • UVZ – Úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici, 974 01 Banská Bystrica
 • ŠVPS – Štátna veterinárna a potravinová správa, D. Skuteckého 130/19, 974 01 Banská Bystrica

11. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk. Spotrebiteľ je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia sporov, na ktorý sa obráti.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.4.2013. Obchodné podmienky boli aktualizované dňa 20.11.2016.

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Váš záujem o nami dodávané výrobky a tešíme sa na dobrú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@baoba.sk.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SKK

Ako nakupovať v našom obchode?

Tento krátky návod Vás prevedie nákupom v našom e-shope.

 1. Vytvorte si konto alebo sa prihláste do svojho účtu. Registrácia nie je podmienkou nákupu, ale pri opakovanom nákupe Vám ušetrí čas a prinesie výhody verného zákazníka.
 2. Po úspešnej registrácii vybraný produkt v požadovanom počte vložte do Košíka. Konkrétny produkt môžete kedykoľvek po vstupe do Košíka vymazať, alebo zmeniť vybraný počet. Košík priebežne zobrazuje celkovú cenu všetkých vybraných produktov, bez ceny poštovného.
 3. Keď ukončíte nákup, skontrolujte si obsah košíka. Ak ste spokojní, kliknite na tlačítko Pokračovať v objednávke.
 4. Ďalej vyplníte povinné údaje a kliknete na tlačítko Potvrdiť údaje a zobraziť súhrn.
 5. Ešte raz si skontrolujte obsah objednávky a kliknete na tlačítko Potvrdiť objednávku!
 6. Po prijatí Vašej objednávky, na nej začneme vnajkratšom možnom čase pracovať a o jej priebehu Vás budeme informovať.

Sme radi, že ste si vybrali náš obchod. Prajeme Vám príjemné nakupovanie.